Menu
Your Cart

Termeni si conditii

CONDITII GENERALE DE VANZARE

1. GENERALITATI

Operatiunea de vanzare a marfurilor ce fac obiectul prezentei facturi constituie un con­tract, in conformitate cu prevederile art. 46 din Codul Comercial si cu jurisprudenta instantei supreme, incheiat intre Vanzator si Cumparator. In cazul in care exista un alt contract in vigoare intre parti, referitor la obiectul prezentei, clauzele inscrise in respectivul contract au intaietate.

Acceptarea facturii fiscale (confirmata prin semnatura de primire) implica respectarea conditiilor inscrise in prezenta conventie si angajeaza Cumparatorul la respectarea acestora.

2. RECEPTIA PRODUSELOR

Semnatura de receptie de pe factura sau documentele de insotire a marfii certifica ac­ceptarea de catre Cumparator a produselor si preturilor, precum si a prezentelor conditii de van­zare.

3. CONDITII DE PLATA

Plata se va efectua in conditiile si la termenul prevazut in factura, in contul si banca specificate pe factura. Platile se considera a fi efectuate la data la care SC OAK SYSTEM SRL poate sa dispuna de suma achitata. Cecurile si Biletele la Ordin se considera a fi valabile incepand cu data rascumpararii lor ca plata.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE

Dreptul de proprietate trece de la Vanzator la Cumparator la data la care sunt achitate integral toate obligatiile de plata ale Cumparatorului. In cazul achitarii partiale, dreptul de pro­prietate nu se transmite Cumparatorului.

5. PENALITATI

In cazul intarzierilor fata de termenul stabilit de plata a facturilor, daca partile nu au convenit altfel printr-un contract scris, Cumparatorul datoreza penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea facturii neachitate, fara a fi nevoie de preaviz sau hotarare judecatoreasca. Cuan­tumul penalitatilor poate depasi valoarea facturilor neachitate.

6. RECLAMATII

Eventualele reclamatii privitoare la neconformitatea produselor vor fi insotite de produs in ambalajul original precum si de documentele predate Cumparatorului la achizitionarea produsului.

In caz de reclamatie intemeiata, Vanzatorul va proceda dupa caz si intelegere cu Cum­pa­ratorul la repararea, inlocuirea sau returnarea produselor reclamate, cu conditia ca acestea sa co­respunda specificatiilor de livrare. Returnarea produselor reclamate la Vanzator se poate face numai cu acordul prealabil al acestuia. Vanzatorul are dreptul sa analizeze si sa evalueze pro­du­sele care fac obiectul reclamatiei. Nu se va asigura nici o garantie sau despagubire pentru dau­nele rezultate din utilizarea necorespunzatoare, uzura fireasca, manipularea necores­pun­zatoare sau ne­­glijenta.

7. LITIGII

In cazul oricaror neintelegeri privind validitatea prezentelor conditii sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestora, partile convin sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentatii lor. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantei de judecata in raza careia se afla sediul social al Van­zatorului.

8. ALTE DISPOZITII

Prin prezenta, delegatul declara pe propria raspundere ca este reprezentatul Cum­pa­ra­torului, in deplin drept sa semneze prezenta factura. In cazul declaratiilor false, ras­pun­derea pri­vind plata marfurilor cade in sarcina sa si de asemenea acesta va suporta si raspunderea penala pentru declaratii false, fals si uz de fals, conform legii.

NOTA: Prezentele conditii generale de vanzare au valoare de contract comercial intre parti, daca nu a fost incheiat un contract care contine clauze specificate.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, SC OAK SYSTEM SRL, cu sediul in localitatea Ploiesti, strada Nalbei nr. 2, 20/49, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1367/2006, CUI 18794591 atribut fiscal RO, in calitate de distribuitor al produselor din prezenta factura, declaram ca nu am intervenit asupra calitatii produselor, iar conformitatea acestora este garantata de producator. 

Aceste produse sunt sigure, nu prezinta riscuri, nu sunt daunatoare si nu pun in pericol viata, sanatatea si securitatea utilizatorului daca sunt folosite in conformitate cu destinatia pentru care au fost produse.

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți în regulă cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți.